Aikido Nederland

De sectie Yoseikan Aikido verenigt alle beoefenaars van het Yoseikan Aikido in Nederland en is aangesloten bij Aikido Nederland. Dit betekent dat alle leden van de sectie Yoseikan Aikido ook automatisch lid zijn van de bond Aikido Nederland.

De sectie organiseert regelmatig stages en één of twee maal per jaar landelijke examens vanaf 1e kyu. Lidmaatschap van Aikido Nederland is verplicht om toegelaten te worden tot de landelijke examens. Verder is de sectie verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van de stijl. Dit betekent dat het lesgevend kader op niveau moet blijven en verplicht een aantal stages per jaar moet bijwonen. Hierdoor krijgt iedereen die Yoseikan Aikido beoefend, duidelijk en kwalitatief goed les en zijn alle leraren altijd op de hoogte van de laatste veranderingen en nieuwtjes.

Aikido Nederland organiseert ook twee maal per jaar een groot Aikido evenement. Ook organisereet de bond jaarlijks een congres waar onderwerpen besproken worden die aan aikido gerelateerd zijn, zoals bijvoorbeel ki in de sport. Daarnaast verzorgd Aikido Nederland de rijkserkende lerarenopleidingen.

Nieuws, aankondigingen van stages en mededelingen worden voornamelijk gecommuniceerd via de website www.yoseikanaikido.nl en tijdens de maandelijkse stages. Belangrijke en dringende zaken worden per mail aan alle leden verstuurd en tevens in alle dojo’s verteld tijdens de lessen.

Inschrijven kan via het online inschrijfformulier. De contributie bedraagt €45,- per persoon per jaar (jeugdleden tot 18 jaar €25,-) plus eenmalige inschrijfkosten van €10,-

De contributie en inschrijfkosten kunt u overmaken naar

IBAN: NL47 RABO 0162 5934 22

Ten name van: Yoseikan Aikido

Te: Veenendaal

Onder vermelding van: Yoseikan Aikido, Naam, Jaartal